18 พ.ย. 2022 เวลา 07:38 • ครอบครัว & เด็ก
ถ้าต้องหารายได้หลายช่องทาง แปลว่า ที่ทำอยู่ มันไม่พอกิน เพราะถ้ามันพอกิน จะไปหาเรื่องลำบากเพิ่มทำไม
โฆษณา