19 พ.ย. 2022 เวลา 01:09 • ปรัชญา
:เราไม่จำเป็นต้องออกแบบกำแพง
ว่ามันต้องออกมาสวยขนาดไหน
เพราะถ้าเราวางอิฐแต่ละก้อนให้ดี
มันก็จะ"ลงตัว"ในแบบของมันเอง
โฆษณา