18 พ.ย. 2022 เวลา 17:12 • ความคิดเห็น
เราก็ใช้ความเป็นผู้ใหญ่และเหตุผลเข้าสู้สิครับ
เน้นถูกต้องไม่เอาถูกใจ ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องพึ่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงกว่า ที่สำคัญเราทำอะไรต้องมีการบันทึกหลักฐานเอาไว้ป้องกันตัวเองด้วย..และบอกให้เขารู้ไว้ด้วยว่า..ตั้งแตระดับผู้จัดการยันภารโรงล้วนเป็นขี้ข้าด้วยกันทั้งนั้น..เพราะฉะนั้นขี้ข้าอย่าได้มาทำตัวเหนือขี้ข้าด้วยกัน
โฆษณา