18 พ.ย. 2022 เวลา 22:17 • ความคิดเห็น
ถ้าเราอยู่มานานกว่า เราก็ผูกมิตรกับเขาไปเลย สอนสิ่งที่เขาไม่รู้ ถ้าเขารับฟัง ก็จะทำงานไปด้วยกันได้ ถ้าไม่รับฟัง คุณก็ต้องทำใจ และที่สำคัญถ้าเขาเป็นระดับหัวหน้า(section)ได้แปลว่าเขาอาจจะมี ความรู้ ความสามารถ ที่ตรงใจ ผู้บริหารเขาถึงเลือกขึ้นมา ต้องให้เวลาเขาพัฒนาตัวเองครับ ถ้างานที่เขาบริหารไม่ดี&เกิดความเสียหาย ผู้บริหารเขาก็จะมองเห็นได้ เขาก็จะพิจารณาตามกฎบริษัทครับ
โฆษณา