19 พ.ย. 2022 เวลา 00:15 • ครอบครัว & เด็ก
เพราะ
1.รายได้ทางเดียว(อาจ)ไม่สมดุลกับรายจ่าย
2.บริหารความเสี่ยงไว้ หากรายได้หลักนั้นมีปัญหาก็ยังมีรายได้ทางอื่นช่วยพยุงไว้ครับ
โฆษณา