19 พ.ย. 2022 เวลา 02:06 • ความคิดเห็น
เข้าหาผูกมิตรด้วยแบบผู้ใหญ่ที่มีเมตตา หาจุดดีจุดเด่นของเขามาพูดชมเชยเขา...หลังจากนั้นค่อยๆตะล่อมโน้มน้าวใจในสิ่งที่เราเห็นว่าควรทำเป็นสิ่งถูกต้อง...แต่อย่าให้เค้ามีความรู้สึกว่าเรากำลังสั่งสอนเค้าเด็ดขาด... เด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบให้ใครมาสอนเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเองสูง..จนไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตา..
โฆษณา