19 พ.ย. 2022 เวลา 05:07 • ครอบครัว & เด็ก
นอกเหนือไปจากการหนีเงินเฟ้อหรือเพื่อความเป็นอยู่ทั่วไป(ที่ ณ ประเทศนี้การมีอาชีพเดียวมันแทบไม่พอกิน)
ยังเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย เพราะหากมีรายได้ทางเดียวไม่ว่างานนั้นจะดูมั่นคงขนาดไหน ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำได้ไปจนแก่เฒ่าหรือวันสุดท้ายของชีวิต
โฆษณา