19 พ.ย. 2022 เวลา 09:15 • ความคิดเห็น
ก็คงต้องใช้วุฒิภาวะทางอารมณ์เข้าตอบสนองครับ ไม่ต้องหลบหลีก หรือเข้าหา หากรับมือตามสถานการณ์ โฟกัสที่เนื้องาน เป็นแม่มา ก็เป็นลูกสนอง คือเชื่อฟัง ไม่ขัดคอ เป็นลูกมา ก็เป็นแม่สนอง คือรับฟัง เสนอข้อคิด หากมาแบบลูกดื้อ คล้อยตามก่อน แต่เตรียมแผน 2 ไว้ เวลาเขาคิดได้ หากมาแบบเพื่อน ก็จงเป็นเพื่อน ที่สำคัญ เราต้องรู้ว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์คืออะไร และใช้เป็น
โฆษณา