19 พ.ย. 2022 เวลา 14:43 • ความคิดเห็น
ยอมรับความจริงว่าเขาคือหัวหน้าที่สามารถcontrol เราให้ไปในทิศทางที่เขาต้องการได้ ทำงานในขอบเขตที่เขาให้ ไม่ต้องสงสัยหรือเครียดกับสิ่งที่ต้องปฏิบัตตามคำสั่ง หากมีโอกาสซื้อของฝากก็นำติดไม้ติดมือไปมอบให้และเจรจาด้วยท่าทีที่แจ่มใสเพื่อให้เกิดความเครพต่อตำแหน่งงานที่ทำ เพื่อเป็นการลดระยะในการวางตัวของเราและหัวหน้าที่มีอายุห่างกัน เขาเป็นไฟเราต้องเป็นน้ำ อยู่ให้เป็นและเย็นให้ได้✨
โฆษณา