20 พ.ย. 2022 เวลา 15:32 • ไลฟ์สไตล์
วันหยุดเวลามักจะเดินเร็วเสมอ เรื่องจริงเวลาก็เดินปกติเหมือนเดิมทุกวัน เพียงแต่วันหยุดเรามักจะทำสิ่งที่อยากทำ...จนลืมเวลา 😁😁😁
โฆษณา