20 พ.ย. 2022 เวลา 15:45 • ความคิดเห็น
โชคคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองเราสามารถสร้างโชคดีให้เกิดขึ้นกลับตัวเราเองได้ครับหากว่าเราหมั่นพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ดีนำพาตัวเองให้มีการเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตแหละทำตนให้รู้ ทันสติ คิดดี พูดดี คบค้าสมาคมกับคนที่ดีมีปัญญาที่คอยชี้แนะในทางที่จะทำให้เราเจริญ ไม่เพลิดเพลินไปกับความสุขในระยะสั้นจนมากเกินไป ผมเชื่อว่าโชคดีจะมาคลุกคลีกับเราเป็นแน่
โฆษณา