ไม่มีนะครับ แค่คนที่พูดด้วยไม่แน่ ปัญหาเขา ไม่ใช่ปัญหาเรา
1 ถูกใจ
83 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...