21 พ.ย. 2022 เวลา 06:54 • ความคิดเห็น
เรื่องของการสุ่ม ..มีผู้เล่าให้ฟังว่า เมื่อผู้ที่..จะเกิด ..เกิดไปได้สังขารอะไร…เค้าก็ให้ไปเดิน ..เดินผ่านตะแกรง ..เรียกว่า เบ้าของกรรม..จะได้เบ้ามนุษย์ สัตว์ หมูหมาเป็ดไก่..มดปลวก..ปลาเล็กปลาใหญ่ ..มดปลวกแมลง..เค้าให้จิตนั่น ไปเดินผ่าน..เหมือนเสี่ยงทาย ใครจะได้สังขารอะไร เบ้านั่น ก็ดูดจิต ..ตกลงไป สู่เบ้านั่น ..ที่จะไปจำแนก ต่อไปอีก ..จะได้พ่อแม่เป็นสัตว์ตัวไหน..ที่เค้าว่ามันดีมีรายละเอียด ..เกี่ยวเนื่อง เรื่องของกรรมชดใช้กรรมกัน
บางคนได้เกิดเป็นมนุษย์ มี่พ่อแม่ร่ำรวย ..แต่ลูก..มีแต่กรรม เงินพ่อแม่ ทิ้งไว้ ..ก็หมดอันตรทานไป อันตรทาน ไม่มีเหลือ..ขนาด..ต้องงัดพื้นบ้านมาขายก็มี บางคนเกิดมาพ่อแม่ยากจน พอมีลูกที่มีบุญกุศลมาเกิด ด้วยบุญที่เค้ามี ลูกเค้ามีของเค้ามา ..มันก็มีเรื่องราวดี ..มาหนุนให้พ่อแม่มีฐานะดีขึ้น .
เรื่องราวของการเสี่ยงทาย เดินไปบนเบ้าของกรรม ..ใครจะได้เบ้าอะไร ก็เนื่องด้วยกรรมที่เคยทำมา ..ต้องเกิดมาชดใช้กรรม พอให้กายมนุษย์ เค้าจึงบอกให้รู้จักสร้างบุญบารมี ..ไม่ไปสร้างเบ้าของกรรม..ให้แก่จิตของตน เพราะถึงเวลานั่น ไม่มีใครช่วยได้ ช่วยได้ตอนเป็น ช่วยบอกให้สร้างบุญกุศลบารมี ให้แก่จิตตนเอง
โฆษณา