22 พ.ย. 2022 เวลา 07:23 • ความคิดเห็น
ปรับใจตัวเองให้รับฟังด้วยความเมตตาเพราะเค้ากำลังสะท้อนปมในใจที่เจ็บป่วยผ่านการพูดที่มากกว่าคนปกติค่ะ คิดซะว่าช่วยเยียวยาเค้าผ่านการรับฟังค่ะ
โฆษณา