ความคิดเห็นบนคำถาม

ขอฮาวทูรับมือกับคนพูดมากและขี้โม้ค่ะ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
22 พ.ย. 2022 เวลา 01:04 • ความคิดเห็น • 17 คำตอบ
คำตอบ (17)