23 พ.ย. 2022 เวลา 08:39 • ความคิดเห็น
ฟังครับ แล้ว ถาม ถ้าเขาตอบได้ ตอบเราเข้าใจคือเขาไม่ได้โม้
โฆษณา