22 พ.ย. 2022 เวลา 14:22 • ความคิดเห็น
ฟังครับแล้วก็ยิ้มตาม ให้เขาโม้ไปเผื่อเป็นความสุขของเขา ขอแค่เขาไม่ว่าร้ายคนอื่นก็พอแล้ว ดีออกครับอยากน้อยเราก็เป็นคนสร้างความสุขให้เขาได้
โฆษณา