24 พ.ย. 2022 เวลา 00:54 • ความคิดเห็น
ผมเคยใช้วิธีเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่น (ณ สถานการณ์ตอนนั้น)
เช่น “อุ้ย ครึ้มมาเหมือนฝนจะตกเลยนะครับ”
เขาก็จะคิดไปตามคำพูดผมและลืมเรื่องที่กำลังพูด จากนั้นก็แยกตัวกลับไปครับ🙃
โฆษณา