ผมเคยใช้วิธีเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่น (ณ สถานการณ์ตอนนั้น)
เช่น “อุ้ย ครึ้มมาเหมือนฝนจะตกเลยนะครับ”
เขาก็จะคิดไปตามคำพูดผมและลืมเรื่องที่กำลังพูด จากนั้นก็แยกตัวกลับไปครับ🙃
1 ถูกใจ
40 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา