ขอบคุณค่ะ ขอบคุณเป็นที่สุดค่ะ ขอไห้คุณพบแต่ความสุขความเจริญเช่นกันนะค่ะ
มีนะ ที่เห็นชัดสำหรับตัวเองเท่าที่จำได้คือ เหมือนมีอะไรอยู่กับเราแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ่ะ ไม่รู้ เหมือนกัน..แต่ ที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นตลอด เราไม่ใช่สายมูนะ แต่เป็นสายขาว แต่ไม่ได้เคร่งครัดอะไรมาก แค่เท่าที่ทำได้ไม่ลำบาก
โฆษณา