23 พ.ย. 2022 เวลา 00:56 • ความคิดเห็น
ไม่น่าเกลียดค่ะ ถ้าเป็นความต้องการของเจ้าสาวและเจ้าบ่าว และครอบครัวของคนท้งสองค่ะ เป็นสิทธิและเรื่องส่วนตัวของเราค่ะ
แต่งแล้วประกาศให้เพื่อนๆทราบทีหลังก็ได้ค่ะ โดยเฉพาะ สภาพเศรษฐกิจ และการระบาดของโควิดในยามนี้
โฆษณา