มีบัญชีอยู่แล้ว?
🛌 " ธุรกิจการนอน ในจีน " 🛌
ปัจจุบันการนอนกลายเป็นปัญหาสำหรับใครหลายคนที่ต้องเผชิญ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยลักษณะอาการของการ
นอนไม่หลับที่พบบ่อยลำดับต้นๆ
1. นอนไม่หลับ หรือหลับยาก
2. หลับไม่สนิท
3. ตื่นกลางดึก หรือหลับๆ ตื่นๆ
4. ตื่นเร็วกว่าปกติ
5. ตื่นมาแล้วไม่สดชื่น
iiMedia Research บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัย เผยว่า ยุคปัจจุบันสังคมจีนมีความเร่งรีบ การทำงานมีความกดดัน ประกอบกับสาเหตุของปัญหาการนอนหลับ
มีความซับซ้อนมากขึ้น อาจไม่ได้เกิดจากความเครียดและความวิตกกังวลเพียง
อย่างเดียว แต่ยังอาจเกิดจากสาเหตุทางกายภาพ เช่น ท่านอน ที่นอน สภาพแวดล้อมในการนอน ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการนอนหลับในตลาดจีนปัจจุบันยังไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาการนอนของแต่ละบุคคลได้อย่างครบถ้วน
Sleep Economy หรือ เศรษฐกิจเกี่ยวกับการนอน คือ ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีคุณภาพในการนอนไม่ดีหรือนอนไม่หลับ จากสถิติพบว่า ในช่วงเวลา
10 ปีที่ผ่านมา เวลานอนของคนจีนสั้นลง 1.44 ชั่วโมงร้อยละ 67 เกิดอาการนอนไม่หลับ เนื่องจากความเครียดทางจิตใจเป็นปัจจัยสำคัญ
อีกทั้งจำนวนการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต “ปัญหาเกี่ยวกับการนอน” เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 พบว่าคุณภาพการนอนของคนจีนลดลง จนเกิดเป็นปัญหาในชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ตลาดจีนมีความต้องการสินค้าที่เกี่ยวกับการนอนเพิ่มขึ้น เช่น ของใช้บนเตียง ที่อุดหู ผ้าปิดตา ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการนอนหลับ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งเสริมให้ตลาด Sleep Economy ขยายตัว และพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาตามประเภทของผู้บริโภค พบว่า
1. คนจีนที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี และ 25-34 ปี เป็นกลุ่มคนที่ชอบนอนดึก ซึ่งบางกลุ่มนอนดึกเพราะความกดดันเรื่องงาน การเรียน แต่บางกลุ่มสมัครใจอดหลับอดนอนเพื่อผ่อนคลายความเครียด
2. กลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มเจอปัญหาการนอนมากขึ้น ทำให้ส่วนใหญ่หันกลับมาดูแลสุขภาพกันเยอะขึ้น โดยผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 22-40 ปี ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ช่วยในการนอนหลับ คิดเป็นร้อยละ 84.3 ผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 26-40 ปี เคยซื้ออาหารเสริมช่วยการนอนหลับ คิดเป็นร้อยละ 66.3 จึงคาดการณ์ว่า สถานการณ์
การดำรงชีวิตที่มีความเร่งรีบสูง ในอนาคตแนวโน้มของผู้บริโภคในตลาด Sleep Economy ของจีนคาดการณ์ว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคในช่วงวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่
ตลาด Sleep Economy ในจีนยังมีแนวคิดและการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างกระจัดกระจาย โดยจากความกดดันที่เพิ่มขึ้นทั้งการดำรงชีวิต และการทำงานของคนรุ่นใหม่จะกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาตลาด Sleep Economy ที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ปรับคุณภาพการนอนในตลาดจีนที่หลากหลาย จากผลิตภัณฑ์เครื่องนอนแบบเดิม ขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และแอปพลิเคชันที่ช่วยในการนอนหลับ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการนอนถือว่าเป็นวิธีการช่วยแก้ปัญหาการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเปลี่ยนแปลงของใช้บนเตียง โดยในปี 2558-2562 ปริมาณการขายหมอนในจีนเพิ่มขึ้นจาก 2,320 ล้านชิ้น เป็น 2,820 ล้านชิ้น สร้างมูลค่าการค้าจาก 116,190 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นเป็น 141,230 ล้านหยวน และจากปี 2559-2563 ขนาดตลาดของหมอน Memory foam pillow ของจีนเพิ่มขึ้นจาก 7,680 ล้านหยวนเป็น 23,880 ล้านหยวน
นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการการตลาด Sleep Economy ของจีนได้ปรับหมวดผลิตภัณฑ์จากของใช้บนเตียงนอนแบบเดิม ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการนอนหลับ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากขึ้น ซึ่งรูปแบบธุรกิจมีแนวโน้มในการพัฒนาไปในทิศทางที่หลากหลาย ล้วนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก
ผลิตภัณฑ์ยาช่วยในการนอนหลับที่ได้เข้าสู่ตลาดแล้ว เช่น ผลิตภัณฑ์ยาชนิดน้ำ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม GABA เจลลี่ อาหารเสริมเมลาโทนินกัมมี่ เป็นต้น ตั้งแต่ปี 2565 ยอดขายเมลาโทนินบนแพลตฟอร์ม Taobao เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน
รายงานดัชนีการนอนหลับของจีนในปี 2565 พบว่า ผู้บริโภคที่เกิดหลังยุค 90
ร้อยละ 62 เคยซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการนอนหลับ เช่น เมลาโทนินกัมมี่ ในขณะเดียวกันมีบทความที่เกี่ยวข้องกับ “เจลลี่นอนหลับ” บนแพลตฟอร์ม
Xiaohongshu มากกว่า 50,000 รายการ
รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการนอนหลับมากกว่า 70 ชนิด ในปี 2564 ชาวจีนร้อยละ 45.3 ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ช่วยในการนอนหลับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์วิตามิน คิดเป็นร้อยละ 22.2 ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 19.3 และ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม NMN (nicotinamidemononucleotide) และ ไกลซีน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และในปัจจุบันจีน เริ่มมีแอปพลิเคชัน และการ Live-Steaming ที่เน้นเฉพาะเสียงที่ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นปรากฏในตลาดจีน
ขณะที่ Worker’s Daily Net รายงานว่า สิ่งที่น่าสนใจคือ ผู้บริโภคจีนไม่เพียงแต่ต้องการสินค้า ส่งเสริมการนอนที่เป็นอุปกรณ์เท่านั้น หากยังต้องการสินค้าส่งเสริมการนอนเชิงนวัตกรรมด้วย เช่น หน้ากากไอน้ำอบตา โคมไฟ หมอนยางพารา หูฟังสำหรับการนอน สเปรย์ยาทา น้ำมันระเหย อาหารเสริม ตลอดจนหุ่นยนต์ส่งเสริมการนอน (Sleep Robot)
Reference
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว
แหล่งอ้างอิง : iiMedia Research, สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว
271 รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   เน็ตไอดอลสาวต้นเรื่องเคลื่อนไหว หลัง ‘คริส วู’ ถูกตัดสินจำคุก 13 ปี คดีล่วงละเมิดทางเพศ🔥เผยถูกหลอกได้อย่างไร หลังจาก ‘คริส วู’ นักร้อง นักแสดงชายชื่อดังชาวจีน สัญชาติแคนาดา ได้ถูกศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 13 ปี ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ
   Maxsun iCraft Z690 WIFI เมนบอร์ดเรือธงสุดโหด ประกอบด้วย นอกจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง ยังมีการดีไซน์ให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้อีกด้วย
   เคยสงสัยไหม ว่าชีวิตประจำวันของนางเอกดังเขาทำอะไรบ้าง ? เมื่อ Eimi Fukada นางเอกชื่อดังจากญี่ปุ่น ออกมาเผยชีวิตประจำวันก่อนออกไปทำงานในทุกเช้าแบบเรียล ๆ
   ถ้าเจอคำถามยากๆ ในฐานะนักฟุตบอลต้องทำอย่างไร นี่คือการแก้ปัญหาของไทเลอร์ อดัมส์ กัปตันทีมชาติสหรัฐอเมริกา เรื่องเดือดนอกสนามในฟุตบอลโลกเกิดขึ้นอีกครั้ง เหตุการณ์คราวนี้อยู่ที่ห้องเพรส คอนเฟอเรนซ์ ก่อนเกมสหรัฐอเมริกา กับ อิหร่าน
   ดูทั้งหมด