มีบัญชีอยู่แล้ว?

ชี้ช่องการค้า Think Trade Think DITP

ditp
 • ธุรกิจ
 • การลงทุน
 • การตลาด
 • 0
 • 88
  โพสต์
 • 250
  ผู้ติดตาม
 • จัดทำขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเผยแพร่เทรนด์สินค้าและบริการ ข่าวสารการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก ตรงจากทูตพาณิชย์ ชี้ช่องโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย
 • สร้างเพจเมื่อ 15 พ.ย. 2021