“เมื่อข้าพเจ้าตื่นนอนในทุกๆเช้า
ข้าพเจ้าขอพรให้ตัวเองได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น”
  • 3
โฆษณา