“ผู้นำของศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการแต่งตั้ง”
ผู้นำของศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการแต่งตั้ง แต่เกิดจากคุณธรรมของแต่ละท่าน ใครมีคุณธรรมคนนั้นแหละเป็นผู้นำโดยอัตโนมัติ แล้วจะมีผู้แสวงหามาเดินตาม เรื่องการแต่งตั้งเป็นเรื่องลัทธิ คล้ายกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่ เพราะพระพุทธศาสนาไม่มีการแต่งตั้งผู้นำ
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติอย่ากังวล เรามีผู้นำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็คือ “พระธรรมวินัย” ของพระพุทธเจ้านั่นเอง แต่ใครจะเป็นผู้นำเราก็ไม่ปฏิเสธ เพราะเรายังอยู่ในกรอบของการสมมุติอยู่ เราก็ต้องรับทราบไป
พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเชื่อไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม ต้องดูก่อนว่าเขาจะพาเราไปทางไหน พาเราไปมันถูกหรือมันผิด พระพุทธเจ้าท่านฉลาดมีธรรมะที่คอยปกป้องรักษาใจของพวกเรา ไม่ให้ถูกสิ่งต่างๆ พาหลงไปได้
หนังสือ : ตอบปัญหาคาใจ (เล่ม ๘)
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี
  • 2
โฆษณา