ประชากรในประเทศที่ค่าครองชีพสูง เมืองหลวงของทุกประเทศ ล้วนเจอปัญหานี้ แต่ก็มีโอกาสหรือช่องทางให้ทำมาหากิน ถ้าไม่งอมืองอเท้า
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา