ปล่อยวางมากขึ้นค่ะเลิกยึดติดและเลิกยึดมั่นถือมั่นค่ะ
1ถูกใจ
37รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...