คนเราไม่ควรรับปากทุกสิ่งอย่าง เพียงเพราะความเกรงใจ
หรืออยากแสดงความใจดี มีน้ำใจ อยากช่วยเหลือคนทุกคน เพราะมันทำได้ไม่เต็มที่หรอก มันอาจเกินกำลังความสามารถที่คนหนึ่งคนจะรับไหว....
สุดท้ายมันก็จะจบลงด้วยคำว่า”ทำไม่ได้”
2
ควร Priority เป็นอย่างๆไป และต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็น..
2
ก่อนรับปากใคร ต้องประเมินความเป็นไปได้ก่อนว่าสามารถทำได้ไหม
ทำได้ กับ ได้ทำ ไม่เหมือนกัน
ทำเสร็จ กับ ทำสำเร็จ ก็ไม่เหมือนกัน
1
เพราะฉะนั้น ต้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนรับปากใคร
เพราะมันจะทำให้เราเสียเครดิตได้ง่ายๆจากการรับปากใครเพียงเพราะความหวังดี…หรืออื่นๆ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา