เห็นด้วยครับ เพราะการที่เรารับปากอะไรไว้แล้วเราทำไม่ได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ คำพูดที่เชื่อไม่ได้ ต่อไปถ้าพูดอะไรก็จะไม่มีความเชื่อใจในคำพูดนั้นๆ
#ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับผม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา