พยายามปล่อยวางคือใช้ได้จริงเลยค่ะ พยายามมองเรื่องที่จะทำให้หงุดหงิดใจกลายมาเป็นบทเรียนในแต่ละวัน
1ถูกใจ
22รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...