28 พ.ย. 2022 เวลา 12:12
📌
เกาหลีใต้ในเงาพญาอินทรี สร้างเศรษฐกิจด้วยแชโบล
 
ย้อนรอยประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเกาหลีใต้ สำรวจเส้นทางแห่งการเปลี่ยนผ่านจากความยากจน สู่ประเทศที่ใช้ Soft Power ดึงดูดเม็ดเงินสู่ประเทศได้เป็นอั... อ่านต่อ
โฆษณา