28 พ.ย. 2022 เวลา 13:52 • ธุรกิจ
มาทำงานสาย บริษัทฯ หักค่าจ้างได้จริงหรอ?
หักค่าจ้างจากการมาทำงานสาย ซึ่งก็น่ามีเพื่อนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเพื่อนๆ HR น่าจะเคยได้ยินหรือคุ้นเคยผ่านมาบ้าง โดยบางบริษัทก็มีกฎออกมาอย่างเช่น หากมาทำงานสาย 15 นาที จะหักค่าจ้างครึ่งงวัน หรือบางบริษัทก็ให้หักนาทีที่มาทำงานสายโดยหักตามจริง ซึ่งท่านก็คงมีคำถามที่อยู่ในใจว่า “มาสายเนี่ย มันสามารถหักเงินเดือนได้จริงหรือ” ในวันนี้ I AM HR มาจะไขประเด็นเหล่านี้ให้กระจ่างกัน
หากเราหยิบยกมาตรา 76 ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่หักเพื่อ... แต่ก็ไม่มีระบุถึงเรื่องหักค่าจ้างจากการมาทำงานสาย ซึ่งก็ทำให้เห็นว่านายจ้างหรือบริษัทเองก็ไม่สามารถนำที่จะหักค่าจ้างหรือเงินจากการมาทำงานสายได้เลย
แต่ I AM HR ก็ได้หาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มีบางเอกสารระบุที่สามารถให้ นายจ้างหรือบริษัท จ่ายค่าจ้างเท่ากับลูกจ้างมาทำงานจริง ซึ่งมีเอกสารจากแหล่งที่มาของหนังสือกองนิติการ ที่ รง.0504/002110 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ประเด็นหารือเรื่อง การหักค้าจ้างกรณีพนักงานมาทำงานสาย จากความคิดเห็นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ยกตัวอย่างไว้ดังนี้
นายชัย ได้รับค่าจ้างวันละ 191 บาท มาทำงานสาย 6 นาที บริษัทจ่ายค่าจ้างให้นายชัยเท่ากับ 7 ชั่วโมง 54 นาที เป็นเงิน 188.61 บาท จังหวัดสมุทรสาครเห็นว่า กรณีดังกล่าวบริษัทฯ ไม่ได้หักค่าจ้างตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 76 แต่เป็นการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่างตอบแทนเพราะเมื่อพนักงานมาทำงานสาย บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างเท่ากับลูกจ้างมาทำงานจริง ตามหลักกฎหมายสัญญาต่างตอบแทน โดยไม่ต้องจ่ายตามส่วนของระยะเวลาที่ลูกจ้างมาสายหรือขาดงานก็ได้ จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 76 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
โดยสรุปให้เราใช้หลัก “จ่ายเท่ากับลูกจ้างมาทำงานจริง” หรือ “No work No pay” คือมาทำงานได้กี่ชั่งโมงกี่นาที นายจ้างหรือบริษัทก็จ่ายเท่าที่ทำงาน หากพนักงานมาทำงานสาย 10 นาที นายจ้างหรือบริษัทก็สามารถที่จะไม่จ่ายค่าจ้าง 10 นาทีนั้นได้ แต่ในขั้นตอนปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่านายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างของจำนวนที่สาย แต่หากจะต้องให้พนักงานยอมรับว่า มาทำงานสายจริงๆ เช่น ก่อนที่จะดำเนินการจ่ายเงินเดือน ก็สรุปจำนวนที่สายไม่รับค่าจ้างให้พนักงานรับทราบและลงนามยินยอมนั้น เพื่อให้เกิดการลดข้อพิพากที่ยืดยาวในอนาคต
ถึงอย่างไรหากนายจ้างหรือบริษัทจะดำเนินการนโยบายสายไม่รับค่าจ้างรวมถึงบทลงโทษตามข้อบังคับบริษัท ก็ควรทำเป็นประกาศให้ชัดเจน มีการสื่อสารที่ดีให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน
ความเป็นธรรมเกิดขึ้นง่ายนิดเดียว เพียงแค่ทำให้ถูกต้อง
ธนากร งามเจริญสุวรรณ(อาจารย์แบงค์)
บริษัท ไอแอมเอชอาร์คอนซัลแทนส์ จำกัด
✅ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ จัดหลักสูตรฝึกอบรม วางระบบงาน HR
📞02 430 6596
โฆษณา