28 พ.ย. 2022 เวลา 13:53
‼️อบรมให้ฟรี จำนวน 3 บริษัท
ลงทะเบียน https://form.typeform.com/to/ZzYi1VdD
📣หลักสูตร "Resilience Competency"(สมรรถนะล้มแล้วลุกเร็ว)
หลักสูตรจาก I AM HR Consultants x สถานบัน Thailand Resilience C... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา