28 พ.ย. 2022 เวลา 13:07 • ธุรกิจ
‼️อบรมให้ฟรี จำนวน 3 บริษัท
ลงทะเบียน https://form.typeform.com/to/ZzYi1VdD
📣หลักสูตร "Resilience Competency"(สมรรถนะล้มแล้วลุกเร็ว)
หลักสูตรจาก I AM HR Consultants x สถานบัน Thailand Resilience Competency Development โดย Coach DR.Mai Napatsorn Alongkonsopit
ทักษะ Resilience หรือทักษะล้มแล้วลุกเร็ว เป็น 1 ใน Top 10 ทักษะ แห่งยุคนี้และยุคอนาคต ซึ่งทุกตำแหน่งและทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะนี้เป็นทักษะพื้นฐานในการทำงานและการใช้ชีวิต
การอบรมหลักสูตร "Resilience Competency" จะทำให้เห็นศักยภาพทักษะตาม Model : BAMBOO และยังเห็นศักยภาพของทักษะอื่นๆ อาทิ ทัศนคติ ระบบกาารคิด การวางแผน ของผู้เข้าอบรมได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานสามารถมอบหมายงานได้ตามความสามารถของพนักงานนั้นได้ดี
💡หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะล้มแล้วลุกเร็ว
โดยใช้เทคนิคการโค้ชผสมผสานกับเกมส์ ผ่านBAMBOO Model
BAMBOO MODEL
B=Big Picture
A=Adaptability
M=Mindfulness
B=Better Thinking
O=Optimistic
O=Obstinacy
ซึ่ง 6 ทักษะนี้เป็นทักษะเสริมสร้าง Resilience Competency หรือสมรรถนะล้มแล้วลุกเร็ว
การอบรมจะแบ่งการเรียนการสอน Game based learning ดังนี้
ภาคทฤษฎี 20%
ภาคปฏิบัติ 80% (WorkShop)
‼️ฟรี เราไปจัดอบรม ให้ฟรี จำนวน 3 ชั่วโมง พนักงานจำนวนไม่เกิน 15 ท่าน
☎️ท่านใดสนใจหลักสูตรอบรมติดต่อ
คุณแบงค์ โทร. 02 430 6596 กด 3
หรือ 092 492 8946 หรือทักแชทครับบริษัท
ไอแอมเอชอาร์คอนซัลแทนส์ จำกัด
✅ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ จัดหลักสูตรฝึกอบรม วางระบบงาน HR
📞02 430 6596
โฆษณา