ขอแนวทาง การเริ่มต้นทำธุรกิจ
คำถามนี้ถูกลบ
ผมกำลังจะเปิดอบรมฟรี เรื่อง"การพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะล้มแล้วลุกเร็ว"
เรียนผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน 3 ชั่วโมง ให้แก่บริษัทและบุคคลอื่นๆที่สนใจ
ดีไหมครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...