จำเป็น​มาก​ หมายถึง​รักต่อสรรพสิ่ง​ มันสะท้อนสัมมาทิษฐิส่วนหนึ่ง มิใช่เฉพาะรักในเพศ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...