29 พ.ย. 2022 เวลา 01:45 • ความคิดเห็น
จำเป็น​มาก​ หมายถึง​รักต่อสรรพสิ่ง​ มันสะท้อนสัมมาทิษฐิส่วนหนึ่ง มิใช่เฉพาะรักในเพศ
โฆษณา