เปิดใจยอมรับมันก่อนครับ เพราะในโลกการทำงานอาจจะต้องยอมรับว่า "มันจะไม่เป็นไปตามใจของตัวเองทั้งหมด" มันจะต้องมีบ้างที่ไม่ตรงตามกับใจที่เราคิด ฉะนั้นตัวเราเองอาจจะต้องปรับวิธีการคิดใหม่ ปรับทัศนคติใหม่ เพื่อเราจะได้รักษาใจของตนเอง รักษาความรู้สึกของตนเอง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...