30 พ.ย. 2022 เวลา 08:24 • ธุรกิจ
เป็นค่านิยมของคนไม่รู้จักกาลเทศะ เป็นพวกไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตครับ ปล่อยให้เขาทำไปครับ เราอย่าไปทำตาม
โฆษณา