1 ธ.ค. 2022 เวลา 04:38
📌หนังสือตักเตือน สำหรับลงโทษทางวินัยของพนักงาน
📣แจกตัวอย่างหนังสือตักเตือน ท้ายโพสต์‼️
เมื่อพนักงานกระทำผิดระเบียบข้อบังคับหรือกฎของบริษัท ในส่วน HR เองก็จะมีลำดับในการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำผิด ซึ่งแต่ละลำดับการลงโทษอา... อ่านต่อ
โฆษณา