ทำเต็มที่ในส่วนของเรา บอกข้อดี ข้อเสียที่จะเกิด ทั้งส่วนของเราและผลกระทบภาพรวม ถ้าไม่ทำอะไร จะเกิดอะไร แนวทางนี้ 1 ,2 , 3 แจ้งผู้มีอำนาจตัดสินให้รับทราบถึงผลกระทบต่างๆ
แล้วเดินออกมาด้วยคำว่า "I told you so"
1
  • 1
โฆษณา