ไม่ว่าจิตมนุษย์ สันดานมนุษย์
จะอยู่ในสถานะไหน หรือในสถานที่ไหน
มันก็จะมีสองแบบเสมอ
สกปรก และสะอาด
ิวัด พระ โรงเรียน ระบบ รัฐ เอกชน
รวย จน
  • 1
โฆษณา