มันจะร้อนจากอากาศร้อน ไม่ก็ใกล้จุดกำเนิดความร้อน เช่นไฟเป็นต้น ครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...