เท่าที่เข้าใจนะครับ
รูปคือกาย นามคือจิต (อทิสมานกาย)
จิตมาอาศัยอยู่ในร่างกาย
ร่างกายไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ร่างกาย
ร่างกายไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจิต
จิตไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย
ร่างกายป่วยจิตไม่ป่วย
ร่างกายตายจิตไม่ตาย
ข้อพิสูจน์ เมื่อร่างกายเจ็บป่วย หากฝึกจิตให้ไม่สนใจอาการเจ็บป่วยนั้นได้ จิตจะไม่รับรู้ความเจ็บปวด เช่น ปวดหัวแล้วนั่งสมาธิ หรือนอนหลับไป จิตจะไม่รับรู้อาการปวดหัวที่เกิดกับร่างกาย หรือการผ่าตัดที่ต้องใช้ยาสลบ จิตก็ไม่รับรู้ความเจ็บปวดที่เกิดกับร่างกาย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...