สรุปหนังสือ "7 กฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จ ทั้งทางโลกและทางธรรม"
ความมั่งคั่งทางวัตถุเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น
และที่สำคัญความสำเร็จคือวิถีแห่งการเดินทาง มันไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
ผู้เขียน: ดีพัด โชปรา... อ่านต่อ
4รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...