เขาน่าจะอาบน้ำก่อนเข้าวัดนะครับ เลยไม่ร้อน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...