2 ธ.ค. 2022 เวลา 12:37 • ปรัชญา
การแยกรูปแยกนามในพุทธศาสนาเขาทำกันอย่างไรครับ สนใจคครับ ผมมคนความรู้ในพุทธศาสนาน้อยครับ ?
คำถามนี้ถูกลบ
เราเน้นแต่เรื่อง ~ กาย เวทนา จิต ธรรม น่ะค่ะะ 🤩
โฆษณา