แนะนำให้เข้าไปในยูทูปหาความรู้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนอย่างถูกต้องเลยจะดีกว่านะคะ มีหลายท่านเลยในสายปฏิบัติเช่น พระอาจารย์ปราโมทย์ หลวงตามหาบัว
หลวงพ่อชา และอีกหลายท่าน เพราะการปฏิบัติธรรมต้องมีครูบาอาจารย์ที่สอนอย่างถูกต้องจึงจะได้ผลดีนะคะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...