หัวใจของกีฬาคือ ความสนุก กระชับความสัมพันธ์ บำรุงกาย รู้แพ้ชนะ ทำทีม วางแผน
ไม่ใช่ผลของการแข่งขัน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...