3 ธ.ค. 2022 เวลา 00:57 • ปรัชญา
การแยกรูปแยกนามในพุทธศาสนาเขาทำกันอย่างไรครับ สนใจคครับ ผมมคนความรู้ในพุทธศาสนาน้อยครับ ?
คำถามนี้ถูกลบ
คือไรหว่า
โฆษณา