ไม่มีใครผิดมุมมองและความคิดต่างคนต่างกัน..ที่สำคัญคือต้องเอามาประยุกต์และแอดจัสให้เข้ากันเกิดประโยชน์ในการรวมของสังคมให้ได้มากที่สุดค่ะ ไม่มีใครผิด100%ไม่มีใครถูก 100%
2 ถูกใจ
58 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...