3 ธ.ค. 2022 เวลา 10:38 • ความคิดเห็น
เรามองว่าอันตรายค่ะ ถ้าไม่เข้าใจกลไกของสมอง
เพราะยิ่งเล่นยิ่งติดสำหรับเรามันเคยทำลายชีวิตมาแล้ว
หลังจากศึกษาเพิ่มเติม ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมค่ะ
ถ้าถามว่าสำคัญมั้ยเราตอบเลยว่าไม่สำคัญค่ะและควรระวังในการใช้งาน
แต่ถ้าคิดจะใช้ประโยชน์จากมันก็สำคัญค่ะ
โฆษณา